phrases

Ma! Karri-wokdi Kunwinjku wanjh.

OK then, let's talk Kunwinjku.

Nga-djare nga-wokdi Kunwinjku Nga-djare nga-wokdi Kunwinjku I want to speak Kuwinjku.

Ka-mak kan-bukkan Ka-mak kan-bukkan? Can you teach me?

Yo ka-mak kaluk bukkan Yo ka-mak kaluk bukkan. Yes, that's fine, I can teach you.

Ngudda bale kun-kurlah Ngudda bale kun-kurlah? What is your skin name [your subsection name]?

Ngaye ngal-bangardi Ngaye ngal-bangardi. I am ngal-Bangardi skin.

Ngudda bale yi-reddi Ngudda bale yi-reddi? Where is your camp [where are you living]?

Ngaye kakbi nga-yo Ngaye kakbi nga-yo. I'm sleeping on the north side.

Karri-re Karri-re. Let's go (more than 3 people).

Bonj bobo Bonj bobo. That's it, see you/goodbye.

Na-bulanj baleh wam Na-bulanj baleh wam? Where has na-Bulanj gone?

Yi-ray! Yi-ray! Go away!

Yim-ray! Yim-ray! Come here!

Burrkyak minj nga-karrme Burrkyak, minj nga-karrme. No, I don't have it/any!

Yoh ka-mak. Yoh ka-mak. Yes, that's good.

Nga-re shop man-me nga-mang. Nga-re shop man-me nga-mang. I am going to the shop to get food.