Karrkad Kanjdji Trust

Karrkad Kanjdji Trust- Kunwok Bedberre, Kurrung 2013

Karrkad Kanjdji Trust- November 2013 Newsletter

Karrkad Kanjdji Trust kabindi-bidyikarrme Warddeken dja Djelk Indigenous Protected Areas. Bu yi-djare yi-nan djurra bedberre dja kunwok bedberre, konda wanjh yi-biddjuyme:

Download (PDF, 475KB)